Forbrukerrådet / Forbrukarrådet

Forbrukerrådets oppgave er å ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende, og å gi bistand til forbrukerne i form av informasjon, råd og veiledning.

Forbrukerrådet er forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og  et eget styre. I henhold til vedtekter gitt ved Kongelig resolusjon har Forbrukerrådet en fri og uavhengig stilling i forbrukerpolitiske spørsmål. Forbrukerrådet mottar en basisbevilgning over statsbudsjettet.

Organisasjonen har hovedkontor i Oslo. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.forbrukerradet.no/