Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikken og regjeringens helhetlige politikk for tros- og livssynsfeltet.

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen (FTL) har ansvaret for forbruker-, tros- og livssynspolitikken, og har både sektoransvar og samordnings- og koordineringsansvar på politikkområdene.

FTL har ansvar for politikkutvikling og lovforvaltning innenfor det forbrukerpolitiske området og på tros- og livssynsfeltet.

Avdelingen arbeider med et bredt spekter av virkemidler innenfor politikkområdene med hovedvekt på lov- og politikkutvikling, tilskuddsordninger, strategier og handlingsplaner, og FoU.

FTL deltar i internasjonalt arbeid på det forbrukerpolitiske området, i fora som FN, EU/EØS, Europarådet, Nordisk Ministerråd og OECD.

Vi arbeider med

 • Forbrukerpolitikk
 • Forbrukerrett
 • Forbrukerinformasjon
 • Internasjonalt arbeid
 • Forskning og analyse
 • Tros- og livssynspolitikk inkl. Den norske kirke
 • Lovgivning på tros- og livssynsfeltet
 • Lov om helligdagsfred
 • Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)  

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for forbrukervern (FTL1)

  Seksjonen har ansvar for politikkutvikling og regelverket på forbrukerområdet, herunder Markedsføringsloven, Angrerettloven, Pakkereiseloven og Gjeldsinformasjonsloven. Seksjonen har også ansvar for forbrukerinformasjon, bærekraftig forbruk og forbrukerinteresser.

 • Seksjon for tro og livssyn (FTL3)

  Seksjonen har ansvar for politikkutvikling og regelverket på tros- og livssynsfeltet, herunder trossamfunnsloven, gravplassloven, helligdagsfredloven og lov om Opplysningsvesenets fond.