Seksjon for forbrukervern (FTL1)

Seksjonen har ansvar for politikkutvikling og regelverket på forbrukerområdet, herunder Markedsføringsloven, Angrerettloven, Pakkereiseloven og Gjeldsinformasjonsloven. Seksjonen har også ansvar for forbrukerinformasjon, bærekraftig forbruk og forbrukerinteresser.