Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barnesakkyndig kommisjon

Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

Barnesakkyndig kommisjon er hjemlet i § 2-5 i barnevernloven 

Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 14 kommisjonsmedlemmer. Både leder og medlemmer oppnevnes av Barne- og familiedepartementet for inntil fire år av gangen.

Nåværende kommisjon og kommisjonsleder er oppnevnt for perioden 1. september 2016 til 31. august 2020. Kommisjonens sekretariat er samlokalisert med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo.

Les mer om Barnesakkyndig kommisjon.

Til toppen