Inkluderingsutvalget

Inkluderingsutvalget leverte sin utredning om integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge 14. juni 2011. Utvalget ble satt ned i statsråd 30. april 2010.

Inkluderingsutvalget leverte sin rapport til regjeringen tirsdag 14. juni kl 0930.

Du kan se utvalgsleders presentasjon fra  pressekonferansen.  

Her kan du lese rapporten 

Inkluderingsutvalget

Inkluderingsutvalget er et bredt sammensatt utvalg på 17 personer som skal levere en utredning om integrerings-og inkluderingspolitikken i Norge til regjeringen 14. juni 2011. Utvalget ble satt ned i statsråd 30. april 2010.

Mandat for Inkluderingsutvalget  

Utvalget skal gjennom sitt arbeid løfte frem utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings-og integreringspolitikken. Utvalget skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning og kunnskap på feltet. I sitt arbeid skal utvalget legge vekt på arbeidsliv, utdanning og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn. 

Inkluderingsutvalget har i sit virkeår drevet dialogarbeid gjennom møter, innlegg i media og sosiale media. Utvalget har arrangert fire større dialogmøter i 2010 og 2011 for å innhente synspunkter og informasjon og sørge for faglig grunnlag og en kunnskapsbasert ramme for debatten. Første dialogmøte var i Oslo 2. september, andre dialogmøte var i Tromsø 3. november,  tredje dialogmøte  i Kristiansand 6. desember og fjerde møte var i Trondheim 24. januar i år.   

Les hele mandatet

Se hele utvalget

Utvalgets  17 medlemmer representerer tilsammen en allsidig erfaring og kompetanse. Utvalget består av personer med ulik etnisk bakgrunn, med forskjellig yrkesbakgrunn, i ulik alder og som bor forskjellige steder i landet.   

 Utvalget ledes av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune.

Bilde: Inkluderingsutvalgets første dialogmøte på Elvebakken videregående skole, 2. september 2010. 

Utvalget bistås av et sekretariat på seks personer, som ledes av Martha Rubiano Skretteberg.