Dialogmøte om Deltakelse

Kristiansand, 06.12.2010

Inkluderingsutvalget arrangerte dialomøte i Kristiansand 06. desember 2010. Tema for møtet var innvandrere og deltakelse i valg og frivillige organisasjoner.

 

Inkluderingsutvalget arrangerte dialomøte i Kristiansand 06. desember 2010. Tema for møtet var innvandrere og deltakelse, og møtet fylte hele Byhallen.  

Tilstede var i blant annet representanter for det  frivillige liv, herunder speider, korps, idrettslag, sanitetskvinnene, friluftsråd og ungdomsutvalg, samt ansatte i det offentlige som jobber med fritid og frivillighet, som fritidsklubber og kulturskolen.

Anne Lene Dale fra Agderforskning innledet om forskning på innvandrerbefolkningen i Kristiansand. Guro Viken fra Frivillighet Norge innledet om deltakelse og innvandrere. Hun pekte på at deltakelesesprosenten for befolkningen i sin helhet er i snitt 48%, og  for innvandrerbefolkningen 36 %, men at tendensen for begge er synkende.

Inga Lauvdal fra Vest-Agder fylkeskommune fortalte at mange av de etniske organisasjonene i Vest-Agder lever har høy utskifting i ledelsen og lever et kort organisasjonsmessig liv til tross for offentlig støtte. 

Bystyrepolitiker Maryam Dehghan fra Kristiansand Arbeiderparti mente ressurssterke innvandrere desillusjoneres av å delta i politikken fordi de blir henvist til periferien på både partilister og komiteer og mente kvotering må til får øke andelen og beholde innvandrere som går inn i politikk. SeNRK Sørlandets dekning av innspillet .

Tema som gikk igjen flere ganger under møtet var betydningen sikker inntekt og godt språk som forutsetning for å delta mer i samfunnslivet, samt betydningen av mentor-brobygger-og fadderordninger og bruken av nye rekrutteringsmetoder

Mange talere understreket betydningen av gjensidighet mellom innvandrer og frivillig organisasjonsliv og organisert fritid. En ung lokalpolitiker med afghansk bakgrunn understrekte at det er innvandrerne selv som må komme sterkere på banen og delta mer aktivt. En lærer i Kulturskolen påpekte blant annet betydningen av konserter og opptredener av barna for å skaffe lav terskel til et høyt oppmøte i foreldremøter. 

Noen av organisasjonene dro frem at de har knappe midler til egne formål og vanskelig for å bruke ekstra på tidkrevende rekruttering av innvandrergrupper. Flere av de organiserte fritidstilbudene, som fritidsklubber og biblioteker fokuserte på integreringseffekten av møteplasser som hadde en lav terskel og dermed gjrode det enklere for flere grupper å delta.

Det var svært mange talere i løpet av møtet. Inkluderingsutvalget fikk dessuten  i etterkant også inn rundt 10 lengre, skriftlige innspill til sitt arbeid fra deltakere på møtet.

Møtet varte to timer, fra 18.00 til 20.00. Møteleder var Marco Elsafadi.