Inkluderingsutvalgets medlemmer

De 17 medlemmene av Inkluderingsutvalget.

Leder av utvalget

 • Osmund Kaldheim. Rådmann i Drammen kommune og blant annet tidligere direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (2005-2010), ordfører i Fet og statssekretær for Høyre. 

Utvalgsmedlemmer

 • Rita Abrahamsen, formann i Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
 • Solfrid Berntsen, styremedlem i OBOS, Oslo
 • Marco Elsafadi, leder stiftelsen New Page, basketballspiller, Bergen
 • Ines Hardoy, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo
 • Knut Kjeldstadli, professor ved Universitetet i Oslo
 • Toril Sundal Leirset, rektor sjefsgården Voksenopplæringssenter, Levanger
 • Jill Loga, forsker ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
 • Julia Maliszewska, ombud for polske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening, Oslo
 • Norvald Mo, rådgiver i Fellesforbundet, leder i Oslo Idrettskrets, Oslo
 • Odu Obiajulu, bygg- og anleggsingeniør ved Universitetet i Tromsø
 • Ambreen Pervez, leder for muslimske kvinnelige akademikere, Oslo
 • Asle Toje, utenrikspolitisk forsker, Oslo
 • Dhayalan Velauthapillai, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen
 • Thomas Wanjihi, leder og talsperson for INLO, Trondheim
 • Henriette Sinding Aasen, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Ragnhild Aashaug, varaordfører i Tolga

For mer informasjon, se utvalgsmedlemmens bakgrunn.