Historisk arkiv

Inkluderingsutvalgets dialogmøter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Omtale av dialogmøtene

Inkluderingsutvalget har arrangere fire store dialogmøter som en del av sitt dialogarbeid

Dialogmøte om arbeid og sysselsetting,  Oslo 02.09.10

 

Dialogmøte om utdanning og kvalifisering, Tromsø 03.11.10

 
Dialogmøte om deltakelse og demokrati, Kristiansand 06.12.10  

Dialogmøte om verdier, Trondheim, 24.01.2011


Formålet med dialogmøtene er å innhente informasjon, motta innspill og gjøre utvalgets arbeid kjent for publikum og sette en fakta-basert ramme for inkluderingsdebatten.

I tillegg til de fire dialogmøtene har Inkluderingsutvalget arrangert et nordisk fagseminar om etnisk segregering i stobyer 17.11.10.