Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nordisk fagseminar om segregering

Oppsummering av seminar, Oslo 17.11

Inkluderingsutvalget og Norden i Fokus gjennomførte i samarbeid et nordisk forskningseminar om segregering i storbyer i Norden 17. november 2010, til en fullsatt sal i kjelleren på Litteraturhuset.

Inkluderingsutvalget og Norden i Fokus gjennomførte i samarbeid et nordisk forskningseminar om segregering i storbyer i Norden 17. november 2010, til en fullsatt sal i kjelleren på Litteraturhuset.

Utvalgsleder Osmund Kaldheim åpnet seminaret, som bestod av fire bidragsytere: Roger Andersson, professor i Samfunnsgeografi ved Uppsala Universitet, John Andersen, professor i sosiologi ved Roskilde Universitet, Matti Kortteinen, professor i sosiologi ved Helsinki Universitet og Susanne Søholt, forsker II ved NIBR. Dette er en kort oppsummering av foredragene.

Sverige

Andersson forklarte at segregeringen i svenske storbyer i stor grad oppstod på 1980-tallet, da en del forsteder opplevde stor innflytting av innvandrere og tilsvarende utflytting av etniske svenske. Siden 1990 har utviklingen på feltet i  Sverige vært preget av "ingen hvit ny-innflytting". Han advarte likevel mot en fransk løsning på utviklingen, som er å la hver by kjøre så tøff politikk at de utsatte områdene presses "ut" av byene og over på fattigere kommuner i nærhetene.  "Mulige tiltak for å reversere segregeringen i storbyer i Norden kan være signalbygg og gentrifisering", sa han og minnet om å individene og områdene under et større perspektiv, og presiserte hvor fordelaktig det er for politikkutformingen på dette feltet at det baserer seg på forskning. Derfor minnet han viktigheten av tilgjengelighet til statistiske data, som han mente er langt større i Sverige enn i Danmark og Norge.

Se foredraget i PDF her 

Danmark 

Andersen fokuserte på at viktigheten av fattigdomsbekjempelse og økningen av sosiale levevilkår i utsatte områder for å hindre en negativ etnisk segregering, og vektla ressursmobilisering som strategi. "Hvis jeg skal si én ting som kan reversere segregeringen, så er det topp skoler i områder med høy innvandrertetthet", sa Andersen, som også mente at fokuset på nedriving av gamle bygg var stort og at man måtte åpne for mer glidende overganger i definisjonen av hva som er "utenfor" eller "innenfor".

Se foredraget i PDF her 

Finland

Kortteinen presenterte den finske problemstillingen på feltet, som er hvordan den modell for "sosial forebygging" med å skape sosialt blandede nabolag ble kraftig utfordret av nedgangstidene på 1990-tallet og kraftig innvandring, blant annet fra Russland, i samme tiår. "Forebyggingspolitikken i Finland bygger på forutsetninger som ikke eksisterer i Helsinki etter 1990. Andelen minoriteter i Helsinki har økt raskt og plutselig, og selv om den er lav i nordisk setting, vil den doble seg innen få år, og bli et tema på samme måte som i andre nordiske land", sa Kortteinen.

Se foredraget i PDF her.  

Norge

Søholt poengterte at etnisk segregering i Norge først og fremst er en tendens i Oslo og Drammen og man må huske på at innvandrere bor i alle kommuner. Hun poengterte at svaret på hvorfor mange med lik innvandrerbakgrunn flytter til samme områder lå på flere nivåer, blant annet pris på boligene, livsfasen man er i, preferanser og hvem man kjenner gjennom jobb og andre nettverk, og hvem man får råd og tips om bo-område av og hvem man stoler på kjøpe eller leie av.  Søholt poengterte at en viktig forskjell på Norge og andre nordiske land var at boligmarkedet i Norge er veldig eierorientert og markedsorientert, og av tiltak hun nevnte var å legge kompetansearbeidsplasser og signalbygg til Søndre Nordstrand og Groruddalen.

Se foredraget i PDF her.  

Ordstyrer for foredragsene var Marjan Nadim.  Asle Toje ledet en times  paneldebatt etter foredragene. Dagsavisen og Lokalavisen Groruddalen dekket møtet.  

 

Til toppen