Dialogmøte, Elvebakken vgs 02.09.2010

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Referat fra Inkluderingsutvalgets dialogmøte i Oslo 02.09

 Inkluderingsutvalgets første dialogmøte

 

Viktigheten av språk og kvalifisering var stikkord for innspillene på Inkluderingsutvalgets første åpne møte.

 

 

2. september arrangerte Inkluderingsutvalget sitt første dialogmøte på Elvebakken videregående skole i Oslo. Formålet med møtet var å få inn innspill om utfordringer og muligheter med integrering på arbeidsmarkedet.

- Dette møtet var givende ikke minst  fordi vi fikk høre en lang rekke eksempler på  helt konkrete eksempler tiltak som virker i praksis, kommentere utvalgsleder Osmund Kaldheim etter dialogmøtet.

Samfunnsforsker Ines Hardoy, som leder arbeid-og sysselsettingsgruppen i utvalget, også svært fornøyd med mengden og bredden og kvaliteten på innspillene og forslagene som var kommet, fra både salen og innledere og debattinnleggholdere.

Synspunkter på tiltak

 Fire innledere åpnet møtet med å legge frem fakta om integrering og arbeid. Seks debattinnleggholdere la så frem sine syn på integering og ulike tiltak, og hva som bør prioriteres for å inkludere innvandrere i arbeidslivet.

Under hele møtet kom det jenvlig med innspill fra deltakerne i salen. Rollemodeller og forbilder, viktigheten av språk, problemene med diskriminering ved ansettelse,  idrettslag og ungdomsorganisasjoner som jobb-forberedende verktøy og ulike typer arbeidsmarkedstiltak var blant det som ble tatt opp på møtet av salen.

Praktiske eksempler

Mange av de som tok ordet som pekte på konkrete prosjekter de hadde sett fungere i sitt nærmiljø og gjerne ville formidle til utvalget. Et eksempel var skreddersydd fagopplæring i bedrift og et annet jobbformidling for innvandrere med høyere utdanning på Søndre Norstrand i Oslo. Noen av de som tok ordet nevnte også spesielle problemområder de mente er oversett i integreringspolitikken. 

 Invitasjonen til møtet gikk også ut gjennom plakater, løpesedler, eposter, Facebook, fagforeninger, næringsorganisasjoner, nyhetsbrev, biblioteker og andre kanaler.

Ønsker fler innspill 

Møtet i Oslo var det første av fire planlagte. De tre neste vil bli holdt i Tromsø, Trondheim og Kristiansand med tema utdanning, deltakelse og verdier. Inkluderingsvalget søker aktivt å via post, epost og sosiale medier og andre kalaner innspill og informasjon til den offentlige utredningen som  utvalget  skal levere til statsråden allerede neste juni. Utredningen vil anbefale hvilke tiltak utvalget mener ser ut til å virke best i integreringen.

 

Berit Berg innleder.

 

 

Slik var programmet

Inkluderingsutvalgets dialogmøte om arbeidsmarkedet

Sted: Elvebakken videregående skole, Oslo
Tidspunkt: 2. september, kl. 18.00 – 21.00
Møteleder: Aslak Bonde

 Innledere var:  

·        Pål Schøne, forsker Institutt for samfunnsforskning(ISF):                             Inkludering av innvandrere på arbeidsmarkedet: Hva vet vi og hvordan kan vi forklare det?

·        Lene Hagen, leder for Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere: Arbeidsinnvandrere

·        Karen Bøhle Aarhus, Jobb X, Antirasistisk senter                                                   Minoritetsungdoms erfaringer på arbeidsmarkedet

·        Berit Berg, forsker NTNU: Innvandring, kjønn, arbeid

Debattpanel: Bjørg Unstad, Likestillings og diskrimineringsombudet, Roy Pedersen, LO Oslo, Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus, Kristian Dyrkorn, Rambøll Management, Jon Horgen Friberg, FAFO og Fatima Ali Madar, Somaliland Women Solidarity.