Velferd- og migrasjonsutvalget

Utvalget la frem sin utredning 6. mai 2011. Utvalget skulle vurdere konsekvenser for velferdsmodellen ved økt migrasjon og internasjonal mobilitet.

Lenke til presentasjon og offentliggjøringen.

Utredningen kan lastes ned her (PDF).

Utvalget skal se på effekten av større mobilitet i befolkningen og hva slags utfordringer den norske velferdsmodellen møter på grunn av mer bevegelse over landegrensene.    

Utvalget har fått et bredt mandat og skal blant annet se på trygdeordninger og virkemidlene i integrerings- og arbeidsmarkedspolitikken.

Utvalget skal også se på om det er sider ved innvandringspolitikken som er spesielt relevant for den fremtidige utformingen av den norske velferdsmodellen.

Utvalget la frem sin utredning for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. mai 2011. 

Utvalgsmedlemmer:
1. Grete Brochmann, professor, Oslo, leder
2. Torben Andersen, professor, Aarhus, Danmark
3. Anne Britt Djuve, forsker, Oppegård
4. Einar Niemi, professor, Tromsø
5. Knut Røed, seniorforsker, Oppegård
6. Inge Skeie, avdelingsdirektør, Oppegård
7. Sverre Try, seniorrådgiver, Oslo
8. Anna Aabø, administrerende direktør, Stavanger

Mandat
Mandat for utvalget 

Referansegruppe 
Organisasjoner representert i referansegruppen
Skriftlige innspill fra referansegruppen