Historisk arkiv

Skriftlige innspill fra referansegruppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Skriftlige innspill fra referansegruppen

NHO

LO

KS

HSH

Frivillighet Norge

Kontaktutvalget mellom innvandrerbfolkningen og myndighetene (KIM)

Den Norske Klubben Costa Blanca Spania