NOU 2011: 7   Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

Velferd og migrasjon

Velferd og migrasjon — Den norske modellens framtid

Les dokumentet