NOU 2011: 7   Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Velferd og migrasjon

Velferd og migrasjon — Den norske modellens framtid

Les dokumentet