Forsiden

Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner.

Det kan søkes om nasjonal og internasjonal grunnstøtte. Tilskuddsordningen er regulert av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fordelingsutvalgets sekretariat ligger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Om Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Opprettet: 1993

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Eget nettsted: http://www.fordelingsutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fordelingsutvalet er av Barne- og familiedepartementet gjeve myndigheit til å forvalte departementet sine tilskotsordningar til dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane sentralt på bakgrunn av forskrift gjeve av Barne- og familiedepartementet. Dette gjeld fordeling av grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid, samt kontroll av bruken av midlane. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for Fordelingsutvalget.

Aktive medlemmer (pr. 14.03.2022)

  • Kristin Johnsrud (leder)
  • Per Hanstad (nestleder)
  • Heidi Schau-Hvatum (medlem)
  • Fredrik Vaaheim (medlem)
  • Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (medlem)
  • Agnes Ellinor Skagemo (medlem)
  • Jonas Wasa Amin Farshchian (medlem)
  • Ann Helen Skaanes (varamedlem)
  • Annika Fallsen Huhtala (varamedlem)
  • Qasim Bhatti (varamedlem)