Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet.

Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner.

Det kan søkes om nasjonal og internasjonal grunnstøtte. Tilskuddsordningen er regulert av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fordelingsutvalgets sekretariat ligger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Om Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Opprettet: 1993

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Eget nettsted: http://www.fordelingsutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fordelingsutvalet er av Barne- og familiedepartementet gjeve myndigheit til å forvalte departementet sine tilskotsordningar til dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane sentralt på bakgrunn av forskrift gjeve av Barne- og familiedepartementet. Dette gjeld fordeling av grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid, samt kontroll av bruken av midlane. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for Fordelingsutvalget.