Allocation Committee for support to voluntary children's and youth organizations

The Allocation Committee it is an administrative body within the Ministry of Children and Equality whose primary responsibility is to distribute grants and subsidies to voluntary national children's and youth organizations in accord with regulations.

The Allocation Committee is an autonomous body appointed by the Ministry of Children and Equality.  The Allocation Committees primary responsibility is to distribute financial support to national, non-governmental child and youth organizations in accordance with the regulations governing the grant scheme. The Allocation Committee  is administrated by a secretariat which is located in the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir).

The financial support consist of both national and international grants.

Om Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Opprettet: 1993

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Eget nettsted: http://www.fordelingsutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fordelingsutvalet er av Barne- og familiedepartementet gjeve myndigheit til å forvalte departementet sine tilskotsordningar til dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane sentralt på bakgrunn av forskrift gjeve av Barne- og familiedepartementet. Dette gjeld fordeling av grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid, samt kontroll av bruken av midlane. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for Fordelingsutvalget.