Forbrukerrådets styre

Om Forbrukerrådets styre

Opprettet: 2002

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Aktive medlemmer (pr. 26.07.2021)

  • Anne Kathrine Slungård (leder)
  • Kjell Jostein Sunnevåg (medlem)
  • Jarle Oppedal (medlem)
  • Monica Molvær (medlem)
  • Mats Andrè Lunde (medlem)
  • Anders Bernard Mikelsen (varamedlem)
  • Åse Marianne Fulke (varamedlem)