Innstillinger 2014

  • Adopsjonslovutvalget

    Utvalget leverte sin utredning 07. oktober 2014. Utvalget skulle foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet, samt en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde.

  • Tolkeutvalget

    Tolkeutvalget leverte sin utredning 24. september 2014. Utvalget skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor.