Adopsjonslovutvalget

Utvalget ble nedsatt 28. september 2012

Utvalget leverte sin utredning 07. oktober 2014. Utvalget skulle foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet, samt en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde.

Forrige regjering nedsatte et adopsjonslovutvalg som ble utnevnt i statsråd 28. september 2012. Utvalget skal foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet og en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde. Utvalget skal utrede og utarbeide utkast til ny lov om adopsjon. 

Utvalget skulle opprinnelig levere sin innstilling 15. august 2014, men deltar i et klarspråk-prosjekt og har fått leveringsutsettelse til 15. oktober 2014.

Utvalgets består av:

  • leder Karl Harald Søvig, professor, Universitetet i Bergen
  • Astrid Vigdis Haram, advokat, selvstendig næringsdrivende
  • Kjersti Sandnes, psykolog og universitetslektor, NTNU,
  • Torunn E. Kvisberg, tingrettsdommer
  • Trond Indregard, psykolog, selvstendig næringsdrivende,

Ingelin Gammersvik (jurist i BLD) er sekretær for utvalget.

Her kan du lese om utvalgets mandat som gir nærmere informasjon om adopsjonslovutvalget.

Om Adopsjonslovutvalget

Opprettet: 2012

Opphørt: 2014

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 7806, 5020 Bergen

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Foreta en fullstendig prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet og en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde. Utrede og utarbeide utkast til ny lov om adopsjon.