Tolkeutvalget

Tolkeutvalget leverte sin utredning 24. september 2014. Utvalget skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor.

Tolkeutvalget skal gå gjennom dagens tjenester og foreslå løsninger for å heve kvaliteten på tolketjenesten. Daglig er det mennesker som har behov for tolk når de for eksempel skal på sykehuset eller er i kontakt med rettsvesenet. Staten har ansvar for å sørge for at offentlige tjenester er likeverdige for alle innbyggere. Gode tolketjenester er viktig i alle sektorer, og over hele landet.

Utvalget ledes av spesialrådgiver og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle. Utvalgets medlemmer er representanter fra blant annet politiet, helsevesenet og domstolene. De vet hvilke utfordringer som knytter seg til tolketjenestene. Mandatet deres er å fremme forslag som sikrer god kvalitet og effektiv organisering av tolking mellom norsk og andre språk. Tolking til og fra samisk og nasjonale minoriteters språk inngår i uvalgets utredning.

Barne- og likestillingsdepartementet vil nedsette en referansegruppe som skal gi innspill til utvalgets arbeid.

 

Utvalgets medlemmer:

  • spesialrådgiver Anne Kari Lande Hasle, Oslo, utvalgsleder
  • senterleder Bjørn Engum, Hvaler
  • avdelingsdirektør Espen Frøyland,Oslo
  • enhetsleder Lena Grønland, Bærum
  • avdelingsleder Süleyman Günenc, Nedre Eiker
  • seniorrådgiver Nils Øivind Helander, Kautokeino
  • avdelingssjef Mariann Hval, Drammen
  • seniorrådgiver Terje Karterud, Trondheim
  • professor Hanne Skaaden, Oslo

Les mandatet her

Utvalgets medlemmer
Bak fra venstre: Bjørn Engum, Nils Øivind Helander, Espen Frøyland og Mariann Hval.
Foran fra venstre: Hanne Skaaden, Süleyman Günenc, Terje Karterud, Lena Grønland og utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle (foto: BLD).

Om Tolkeutvalget

Opprettet: 2013

Opphørt: 2014

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8036 Dep., 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor.

Full mandattekst Tolkeutvalget