NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Les dokumentet

Utrykte vedlegg