Innstillinger 2020

  • Barnelovutvalget

    Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget gjennomgikk barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skulle opprinnelig legge fram forslag til en ny og moderne barnelov innen 1. september 2020. NOUen ble lagt frem i et digitalt møte mellom barne- og familieministeren og utvalgsleder fredag 4. desember 2020.