Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Barnevernets tvisteløsningsnemd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blandt annet barnevernloven.

Om Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Opprettet: 2010

Type: Nemnd

Aktive medlemmer (pr. 17.03.2020)

  • Tore Roald Riedl (leder)
  • Ingrid Smedsrud (medlem)
  • Rita Helene Aase (medlem)