Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Om Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Opprettet: 2010

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Barnevernets tvisteløsningsnemd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blandt annet barnevernloven.

Aktive medlemmer (pr. 3/17/2020)