Forbrukerklageutvalget

Om Forbrukerklageutvalget

Opprettet: 1979

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Forbrukerklageutvalget er et domstillignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.