Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget er et domstillignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

Om Forbrukerklageutvalget

Opprettet: 1979

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien

Aktive medlemmer (pr. 18.03.2022)

  • Alice Jervell (nestleder)
  • Irene Lundeker (medlem)
  • Ingrid Stokkeland (medlem)