Innstillinger 2016

  • Rettighetsutvalget

    Rettighetsutvalget leverte sin NOU "På lik linje" 3. oktober 2016. Utvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014, og skulle analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

  • Barnevernlovutvalget

    Utvalget skulle se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Utvalget leverte sin utredning 29. september 2016.