Barnevernlovutvalget

Utvalget skulle se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Utvalget leverte sin utredning 29. september 2016.

Lovutvalget ble satt ned 28. november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som 

Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.

Utvalget skal foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av loven, og vurdere forenkling av barnevernloven.

I tillegg til forenkling av barnevernloven fra 1992, skal utvalget se på områder som:

 • Tidsriktig barnevernlov
 • Barnevernets ansvarsområde
 • Forebyggende arbeid
 • Prinsippene i barnevernet
 • Partsrettigheter og samvær
 • Eventuell rettighetsfesting 

Lovutvalget består av:

 1. Christian Børge Sørensen, fylkesnemndsleder, Stavanger (på grunn av sykdom har Sørensen overtatt som leder av utvalget)
 2. Frode Lauareid, KS-advokat, Kongsberg, medlem
 3. Cecilia Dinardi, advokatfullmektig, Oslo, medlem
 4. Wenche Dahl Elde, advokat/seniorrådgiver, Oslo, medlem
 5. Arne Birger Krokeide, advokat, Gjøvik, medlem
 6. Berit Roll Elgsaas, seniorrådgiver, Drammen, medlem

Her kan du lese om mandatet til lovutvalget (intern lenke).

Her kan du laste ned mandatet som PDF.

barnevernlovutvalget

Om Barnevernlovutvalget

Opprettet: 2017

Opphørt: 2016

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Akersgata 59, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå barnevernloven og gjøre den mer tilgjengelig og tidsriktig. Arbeidet har bestått av en strukturell, teknisk og språklig gjennomgang av loven samt gjennomgang av åtte særskilte mandatpunkter. Utvalget har lagt frem forslag til ny barnevernlov.

Full mandattekst Barnevernlovutvalget