Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget leverte sin NOU "På lik linje" 3. oktober 2016. Utvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014, og skulle analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Utvalget ble opprettet som et resultat av Stortingets behandling av Meld. St. 45 (2012-2013): Frihet og likeverd.

utvalgets blogg kan du lese mer om utvalget og komme med innspill. 

Utvalget skal legge fram forslag til tiltak som er nødvendige for å imøtekomme utfordringer på feltet og sikre at de politiske målene oppnås.

Utvalget ledes av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune, og har i alt 9 medlemmer. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget skal særlig vurdere tiltak på områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, kvalitet i opplæringen, deltakelse i arbeid, god helse og omsorg, om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv.

Les mer om utvalget her.

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming består av:

  1. Osmund Kaldheim (utvalgsleder), rådmann i Drammen kommune
  2. Sissel Stenberg, kommunepolitiker i Stavanger
  3. Gunn Strand Hutchinson, dosent i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland og tidligere nestleder i NFU
  4. Torill Vebenstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland
  5. Mona Keiko Løken, rettsfullmektig i Trygderetten
  6. Rune Øygarden, enhetsleder for arbeid/aktivitet og voksenopplæring i Ringsaker kommune
  7. Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef
  8. Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen
  9. Bernadette Kumar, lege og direktør ved Nakmi
  10. Jostein Rosfjord Askim, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Til toppen