Meld. St. 45 (2012–2013)

Frihet og likeverd

Frihet og likeverd — – Om mennesker med utviklingshemming

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no