Historisk arkiv

Sterkere rettigheter for mennesker med utviklingshemming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fredag 3. oktober 2014 ble det satt ned et utvalg som skal utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

- Jeg er glad for at vi nå har fått et utvalg som skal jobbe med å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

- Det har vært en positiv utvikling i levekårene for personer med utviklingshemming de siste 20 årene. Samtidig ser vi at det er utfordringer som vi må ta på alvor innen områdene selvbestemmelse, rettsikkerhet, opplæring, arbeidsdeltakelse og helse og omsorg, sier statsråden.

- Rettighetene til mennesker med utviklingshemming skal bli ivaretatt,. Dette gjelder også barn, og derfor skal barneperspektivet være gjennomgående i utredningen, sier Horne

Osmund Kaldheim skal lede utvalget.  Han har lang og bred erfaring fra offentlig forvaltning og politisk arbeid og er i dag rådmann i Drammen kommune.

- For nærmere 80.000 utviklingshemmede er det viktig at regjering og et samlet storting ønsker å styrke deres rettigheter og få frem forslag som sikrer at mål og tiltak på området bidrar til å nå nasjonale mål. Det blir ekspertutvalgets oppgave å komme med forslag til dette, sier Kaldheim

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2016.

Her kan du lese mandatet til utvalget.

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming (Rettighetsutvalget) består av:

  1. Osmund Kaldheim, rådmann, Drammen, leder
  2. Sissel Stenberg, kommunepolitiker, Stavanger
  3. Gunn Strand Hutchinson, dosent, Bodø
  4. Torill Vebenstad, seniorrådgiver, Askøy
  5. Mona Keiko Løken, rettsfullmektig, Oslo
  6. Rune Øygarden, vernepleier, Nes på Hedmarken
  7. Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver, Oslo
  8. Annette Drangsholt, styreleder, Birkenes
  9. Bernadette Kumar, direktør, Oslo