Innstillinger 2019

  • Etikkinformasjonsutvalget

    Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018, og skulle vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Utvalget leverte sin rapport 28. november 2019.

  • Familievernutvalget

    Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018, og foretok en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget leverte sin utredning 21. november 2019.