Granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner

Utvalget skal granske utenlandsadopsjoner. Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.

Opprettet: 20. juni 2023

Opphører: 2025

Nettsted: Granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner

Les mandatet