Nyheter

Informasjon om gransking av utenlandsadopsjoner

Regjeringen har nylig satt ned et offentlig utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.

Utvalget skal granske adopsjoner på systemnivå, og vil i denne sammenheng se på et tilfeldig utvalg enkeltsaker. Eventuelle enkeltsaker som blir omtalt i rapporten fra utvalget skal gjøres anonyme. Utvalget skal dermed ikke granske konkrete enkeltsaker. 

Dersom du har informasjon som du mener er interessant for utvalget, kan du sende en e-post til utvalgets e-postadresse:
gfu-sekretariatet@bfd.dep.no.

Merk at granskingsutvalget først vil begynne sitt arbeid når sekretariatet er på plass i løpet av høsten 2023. Vi anbefaler at du venter med å kontakte utvalget til arbeidet er igangsatt.

Om du henvender deg til utvalget allerede nå, vil du få et autosvar. Henvendelser vil først bli håndtert etter at utvalget og sekretariatet er på plass. Det vil være opp til utvalget hvordan de besvarer henvendelser fra privatpersoner.

Kontakt om egen sak

Hvis du er adoptert fra utlandet og har spørsmål om adopsjonssaken din, kan du kontakte Bufdir. På Bufdirs nettsider finner du informasjon om dette. Dette gjelder også om du er bekymret for at det er skjedd noe galt i din sak.

Støtte til adopterte

En kompetansetjeneste for adopterte og deres familier vil være i drift i løpet av høsten. Da skal også en tjeneste for bistand til søk etter biologisk opphav være på plass.

Når dette er på plass, vil det komme informasjon om det på Bufdirs nettsider.

Se også: Utval skal granske utanlandsadopsjonar