Informasjon om gransking av utenlandsadopsjoner

Regjeringen har nylig satt ned et offentlig utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.

Utvalget skal granske adopsjoner på systemnivå, og vil i denne sammenheng se på et tilfeldig utvalg enkeltsaker. Eventuelle enkeltsaker som blir omtalt i rapporten fra utvalget skal gjøres anonyme. Utvalget skal dermed ikke granske konkrete enkeltsaker. 

Dersom du har informasjon som du mener er interessant for utvalget, kan du sende en e-post til utvalgets e-postadresse:
gfu-sekretariatet@bfd.dep.no.

Merk at granskingsutvalget vil begynne sitt arbeid i desember 2023. Vi anbefaler at du venter med å kontakte utvalget til arbeidet er igangsatt.

Om du henvender deg til utvalget allerede nå, vil du få et autosvar. Henvendelser vil først bli håndtert etter at utvalget og sekretariatet er på plass. Det vil være opp til utvalget hvordan de besvarer henvendelser fra privatpersoner.

Kontakt om egen sak

Hvis du er adoptert fra utlandet og har spørsmål om adopsjonssaken din, kan du kontakte Bufdir. På Bufdirs nettsider finner du informasjon om dette. Dette gjelder også om du er bekymret for at det er skjedd noe galt i din sak.

Støtte til adopterte

Bufdir har etablert en kompetansetjeneste for adopterte og deres familier. Tjenesten er i drift i Bufetat region sør og gir

  • Individuell veiledning til adopterte og deres familier om tjenestetilbudet etter adopsjon,
  • Informasjon/fagstøtte om adopsjonsspesifikke problemstillinger til bruk for aktuelle tjenester

En ny tjeneste for bistand til søk etter biologisk opphav er i drift i Bufetat region sør.

En tjeneste for samtalestøtte til alle adopterte over 16 år er på plass. Her kan man snakke med erfarne terapeuter,, og man kan få tilbud om inntil 6 timer. De har god kunnskap om ulike utfordringer adopterte kan møte, og vil ta utgangspunkt i den enkeltes behov.

Se også: Utval skal granske utanlandsadopsjonar