Departementets behandling av journalisters personopplysninger

Barne- og familiedepartementet behandler personopplysninger til alle journalister som tar kontakt med departementet.

Disse personopplysningene er navn og kontaktinformasjon, tilknytning til redaksjon, og innhold i spørsmål og svar som utveksles på epost og telefon. Personopplysninger lagres i tilknytning til sak.

Har en journalist vært i kontakt med oss i forbindelse med flere saker, vil det være flere loggføringer. Personopplysninger slettes tre år etter at den ble loggført.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av departementet. Dette kan du presisere ved din neste henvendelse til departementet eller ved å sende en e-post til media@bfd.dep.no.

Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jf. GDPR art. 6. Det er nødvendig for departementet å behandle journalisters personopplysninger for å utføre en oppgave i offentlig interesse.