Pressekontakter i Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet legger vekt på åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Vi tar initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte saker på regjeringen.no/bfd. Mediehenvendelser og kommunikasjonsspørsmål blir håndtert fortløpende.