Ekspedisjonssjef Erik Bolstad Pettersen

Erik Bolstad Pettersen

Adresse: Akersgata 59, 0030 Oslo
E-post: ebp@bfd.dep.no
Mobil: 995 72 253

Leder for Barnevernsavdelingen