Nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa.

Minoritetsspråkpakten

Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. I Norge begynte Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998.

Aktuelt nå

Innspillskonferanse om kvensk språk

22.04.2016: Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kvenske organisasjoner, kvenske språkmiljø, forskere på kvensk språk og en rekke offentlige organer til innspillskonferanse for kvensk språk 26. april 2016.

Støtte til kvenske språk- og kulturprosjekter for barn og unge

01.02.2016: - Dataspill, teknologiske språkverktøy og språkleire er tiltak jeg har stor tro på i arbeidet å med utvikle kvensk språk og identitet hos barn og unge. Jeg er glad for at vi kan støtte gode initiativ både i lokalmiljøer, i organisasjoner og institusjoner for revitalisering av kvensk språk og kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli. Regjeringen støtter ulike tiltak for kvensk språk og kultur med 2,55 millioner kroner.

Regjeringen gir støtte til språk- og kulturprosjekter for nasjonale minoriteter

- Tiltak som støtter opp om de nasjonale minoritetenes språk- og kultur er viktig for å sikre at minoritetenes kultur blir bevart og utviklet videre. Regjeringen gir derfor 1,5 millioner kroner til ulike prosjekter for rom (sigøynere), jøder, skogfinner og romanifolk/tatere, sier statssekretær Anne Karin Olli. I tillegg får nasjonale minoriteters organisasjoner totalt 5,6 millioner kroner i driftsstøtte.

Flere saker om Nasjonale minoriteter

Dokumenter

"Å bli dem kvit"

Rapporten gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Den viser også utviklingen av en "sigøynerpolitikk" i tidsrommet 1900-1956.

Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo

Regjeringen ønsker å utvikle tiltak som kan gi rom reelle muligheter til å benytte etablerte velferdsordninger, og å bekjempe diskrimineringen som norske rom utsettes for.

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo