Nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa.

Minoritetsspråkpakten

Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. I Norge begynte Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998.

Aktuelt nå

Beklager ekskluderingspolitikken som ble ført mot norske rom

Statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok i dag på markeringen av den internasjonale romdagen ved Kulturhistorisk museum i Oslo. På vegne av den norske stat beklaget statsministeren den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført mot norske rom før og etter andre verdenskrig.

Statsråd Sanner mottok rapport om norske rom og Holocaust

- Norske roms historie under 2. verdenskrig, og norske myndigheters rolle, har ikke vært belyst godt nok tidligere, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag mottok han en utredning fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter om situasjonen for norske rom før, under og etter 2. verdenskrig.

Regjeringen gir støtte til språk- og kulturprosjekter for nasjonale minoriteter

Regjeringen gir totalt 1,47 millioner kroner til ulike språk- og kulturtiltak for jøder, romanifolket/taterne, skogfinner og rom (sigøynere). Det blir også gitt i overkant av fem millioner kroner i driftsstøtte til de nasjonale minoriteters organisasjoner.

Flere aktuelle saker om Nasjonale minoriteter

Dokumenter

"Å bli dem kvit"

Rapporten gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Den viser også utviklingen av en "sigøynerpolitikk" i tidsrommet 1900-1956.

Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo

Regjeringen ønsker å utvikle tiltak som kan gi rom reelle muligheter til å benytte etablerte velferdsordninger, og å bekjempe diskrimineringen som norske rom utsettes for.

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59,