Nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

Folk

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoritetar

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoritetar i 1999, og denne er ein del av grunnlaget for politikken regjeringa fører overfor denne gruppa.

Flagg utenfor Europarådet

Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa.

Minoritetsspråkpakten

Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten.

Aktuelt nå

Helleland fekk råd om minoritetspolitikk

26.08.2020: - Eg har i dag fått høyre om korleis det er å vere ung minoritet i Noreg. For dei aller fleste er ikkje kvardagen så ulik min og din, men samstundes fortel fleire at dei opplev at majoritetsbefolkninga har liten kunnskap om deira bakgrunn. Slik skal det ikkje vere. Eg meiner vi må ta eit felles ansvar for å læra om historia til kvarandre, slik at vi saman kan forma framtida til det beste for alle, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Langt flere kvenske språk- og kulturtiltak får støtte

30.01.2019: - Regjeringen er opptatt av at kvensk språk og kultur skal være levende og synlig i samfunnet. I takt med de høye ambisjonene for å styrke kvensk språk, øker regjeringen støtten med 3 millioner kroner for 2019. Vi kan derfor gi støtte til langt flere små og store prosjekter som bidrar til å nå dette målet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dokumenter

"Å bli dem kvit"

Rapporten gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Den viser også utviklingen av en "sigøynerpolitikk" i tidsrommet 1900-1956.

Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo

Regjeringen ønsker å utvikle tiltak som kan gi rom reelle muligheter til å benytte etablerte velferdsordninger, og å bekjempe diskrimineringen som norske rom utsettes for.

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo