Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur blir  forvaltet av Kulturdirektoratet.

Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur – statsbudsjettets kap 567 post 73

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.  Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert.

Tilskuddsordningen blir forvaltet av Kulturdirektoratet. Les mer om ordningen her:

Fordeling av midler

Kommunal- og distriktsdepartementet forvaltet tilskuddsordningen til og med 2019.