Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur blir  forvaltet av  Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur – statsbudsjettets kap 567 post 73

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.  Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert.

Fra 2020 blir tilskuddsordningen forvaltet av Troms og Finnmark fylkeskommune. TIlskuddsordningen vil bli utlyst på fylkeskommunens nettsider. 

Fordeling av midler