Oversikt over fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur

Fordeling av midler over kap. 567 post 73, Kvensk språk og kultur

2019

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 775 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 775 000
Kvænangen språksenter Driftsstøtte 775 000
Porsanger språksenter Driftsstøtte  452 000
Vadsø språksenter Driftsstøtte 415 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 805 000
     
Nordavis/Ruijan Kaiku Forprosjekt: Kvenske radiosendinger   90 000
Kvensk institutt Kvensk språkteknologi 700 000
Kvensk institutt Brettspillet New Amigos! på kvensk 700 000
Siivet AS E-bok: Karine ja kandonu loru 250 000
Sana-arkku Lærebok i kvensk 300 000
Norske kvener, Lakselv Prosjekt om kvenske husflidstradisjoner og møteplass   50 000
Kvenlandsforbundet Sommerleir   50 000
Kvenlandsforbundet Nettverk for kvenskfinsk folkemusikk   50 000
Kristin Mellem Forprosjekt: Musikkforestilling 150 000
Nordreisa kvenskfinsk forening Revitalisering av reisakvensk   60 000
Lise Brekmoe Kvensk dukketeater   60 000
Skallelv bygdelag Minifestival   70 000
ITU Kvensk teatertrupp Kyläpeli 2019 200 000
Fenris film Filmprosjekt: Isä og Aftenstjernen 300 000
Varanger museum Kvenuka - formidling av kvensk kultur 100 000
Porsanger kirkekontor Kvenske lettleste bøker   80 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Gamle salmer mot nye tider 320 000
Norske Kveners Forbund Kvendraktkurs 200 000
Norske Kveners Forbund Kvendraktkurs   70 000
RiddoDuottarMuseat Utstilling om kvener i Porsanger   90 000
Kummeneje Mellem Fotoprosjekt: Kven er kven?   40 000
Orkana forlag Utgi Samuel Paulaharjus storverk om kvensk kultur og historie i Norge 320 000
4H Finnmark Ta vare på arven gjennom 4H   30 000
Astrid Serine Hoel Forestilling: Merenneidon helmet/Havfruas perler 200 000
Finnmark fylkeskommune Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid 400 000
Langfjord samfunnshus Kvensk innslag under Langfjorddagan   47 000
Skrål og skrammel Lurveleven - kvensk barneteater 200 000
Grom AS Troll i ord - utvidelse av kvensk språkverktøy for barnehager 530 000
OsloMet Kvenske sanger og regler i sangappen TRALL 105 000
Iđut AS Utgivelse av den kvenske romanen Johannes 143 000
Nord-Troms museum Rollespill om fornorskning i Nord-Troms   60 000

 

2018

Fordeling av midler over kap. 567 post 73 - Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 750 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 750 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 800 000
     
Halti kvenkultursenter Kielaalto - kvensk språkbølge 300 000
Porsanger kirkekontor Lettleste bøker på kvensk 50 000
Alta kvenforening Vitalisering av kvensk språk og kultur i Alta 30 000
Norske Kveners Forbund Barne- og ungdomsarbeid og språkprosjekter 300 000
Kvensk institutt Læremidler for kvenske språkreir 800 000
Varanger museum Konferanse: Ti år med Kvensk språkting 60 000
Siivet AS Barnebok 135 000
Siivet AS Filmopptak - kvenske historier  100 000
KultNett AS Teaterforestillinger for barn 37 000
ITU Kvensk teatertrupp Spel: Kyläpeli 2018 100 000
Norske kvener, Lakselv Revitalisering av språk og kultur 30 000
Finnmark fylkeskommune Strategi for kvensk/norskfinske forhold i Finnmark 100 000
Finnmark fylkesbibliotek Kvensk litteratur på litteraturfestival 50 000

2017

Fordeling av midler over kap. 567 post 73 - Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 720 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 720 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 750 000
     
Siivet AS To filmsprosjekter for barn 250 000
Varanger museum Formidlingsprosjekt for barn og unge om kvensk/norskfinsk immatriell kulturarv 100 000
Senter for nordlige folk Nettside for og om kvener 200 000
Kvensk institutt Kvensk språkreir 450 000
Kvensk institutt Kvensk språkteknologi 700 000
Norske Kveners Forbund Kvenske loser 250 000
Halti kvenkultursenter  Dokumentasjonsarbeid om kvensk kulturarv og barnelitteratur på kvensk 348 000
Alta kvenforening  Språk- og kulturprosjekt  12 000
Vadsø barneskole Norskfinske aktiviteter 100 000
Modhi Rohkee Kvensk dataspill 180 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Kvenske salmer 50 000
Porsanger menighet Lettleste barnebøker på kvensk 50 000
Norske kvener, Lakselv Språkprosjekt 50 000
Kvenlandsforbundet Kvenskfinsk folkemusikkfestival 40 000
ITU Kvensk teatertrupp Kyläpeli - friluftsspill om kvensk kulturarv 90 000
KultNett AS Kvensk barneteater 27 000
Norske Kveners Forbund Jubileumsseminar 105 000
Adalia film AS Mitt yrke - filmprosjekt 90 000

2016

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Drift 700 000
Storfjord språksenter Drift 700 000
Ruijan Kaiku Drift 750 000
Halti kvenkultursenter Familieleir 85 000
Halti kvenkultursenter Kvensk formidlingsutvikling 100 000
Porsanger menighet Lettleste bøker på kvensk 80 000
Norske Kveners Forbund Ungdomstiltak 260 000
Kvenlandsforbundet Kvenskfinsk folkemusikk 70 000
Tana kvenforening Språkopplæring 5 000
Siivet AS Animasjonsfilm for barn 250 000
Modhi Rohkee Dataspillet Ruija 180 000
Alta kvenforening Språk- og kulturkvelder 20 000
Troms fylkeskommune Handlingsplan for kvensk språk i Troms 300 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Prosjekt: Gamle salmer mot nye tider 50 000
Kvensk institutt Videreutvikling av kvensk språkverktøy 750 000
Grom AS "Troll i ord" - læremiddel for kvensk språk i barnehager 400 000

2015

Mottaker Prosjekt Beløp
Ruijan Kaiku Drift 700 000
Storfjord språksenter Drift 650 000
Halti kvenkultursenter Drift 650 000
Siivet AS Pikku mailmaa - kvensk animasjonsfilm for barn 300 000
Siivet AS Dokumentarfilm: Fra Grand til Köykiniemi 75 000
Varanger museum IKS Utstilling: Varangerhus - Det mangfoldige huset 100 000
Ruijan Kvænit Lemmijokilaiset/ Norske kvener i Lakselv Kvenske tradisjoner og språk 80 000
Halti kvenkultursenter På tvers av landegrensene - ungdomsleir og familieleir 120 000
Halti kvenkultursenter Sisu - videoinnstallasjon 200 000
Norske Kveners Forbund Kvenske språkkurs i lokallag 100 000
Ruija forlag Arina - nordisk tidsskrift for kvensk forskning 50 000
Lighthouse Production Dokumentarfilm: Det hemmelige språket 300 000
Porsanger menighet Lettleste bøker på kvensk 80 000
Norske Kveners Forbund Språkmester - en læringsmodell for kvensk 85 000
Kvensk institutt Videreføring av kvensk språkprosjekt 80 000
OPUS Vadsø Kurs i kvensk og finsk for nybegynnere og passive språkbrukere 30 000