Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter

Kontaktforum er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene. På forumet blir saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene også kan diskutere ulike saker seg i mellom.

Kontaktforum ble etablert i 2003 etter oppfordring fra Europarådet. Formålet med forumet er å gjøre de nasjonale minoritetene mer synlige, å ha dialog mellom minoritetene og myndighetene og å gi minoritetene en mulighet for å gi sine tilbakemeldinger direkte til myndighetene. I møtet blir det også gitt aktuell informasjon fra myndighetene.

Det er i hovedsak organisasjonene som mottar driftsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning som blir invitert til kontaktforum.

I tillegg til møtene i kontaktforum har departementet ulike møter gjennom året både med organisasjonene enkeltvis, organisasjonene innenfor en av minoritetene eller alle organisasjonene samlet.

 
Deltakere på kontaktforum 2012 (Foto: Ivar Johnsen, Norske Kveners Forbund)

Kontaktforum 2019
Kontaktforum ble sist arrangert 20.-21. november 2019 i Oslo, og hadde deltakere fra åtte ulike organisasjoner som representerte romanifolket/tatere, skogfinner, kvener/norskfinner, jøder og rom (sigøynere). I tillegg deltok representanter fra flere departementer og direktorater.

 

Referat fra Kontaktforum: