Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter

Kontaktforum er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene. På forumet blir saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene også kan diskutere ulike saker seg i mellom.

Kontaktforum ble etablert i 2003 etter oppfordring fra Europarådet. Formålet med forumet er å gjøre de nasjonale minoritetene mer synlige, å ha dialog mellom minoritetene og myndighetene og å gi minoritetene en mulighet for å gi sine tilbakemeldinger direkte til myndighetene. I møtet blir det også gitt aktuell informasjon fra myndighetene.

Det er i hovedsak organisasjonene som mottar driftstilskudd fra staten som blir invitert til Kontaktforum.

I tillegg til møtene i kontaktforum har departementet ulike møter gjennom året både med organisasjonene enkeltvis eller samlet.

 
Deltakere på Kontaktforum 2012 (Foto: Ivar Johnsen, Norske kveners forbund)

Kontaktforum 2023
Kontaktforum ble sist arrangert 26-27. november 2023 i Oslo, og hadde deltakere fra ni ulike organisasjoner som representerte romanifolket/tatere, skogfinner, kvener/norskfinner, jøder og romer. I tillegg deltok representanter fra flere departementer og direktorater.

 

Referat fra Kontaktforum: