Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter

Kontaktforum er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene. På forumet blir saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene også kan diskutere ulike saker seg i mellom.

Kontaktforum ble etablert i 2003 etter oppfordring fra Europarådet. Formålet med forumet er å gjøre de nasjonale minoritetene mer synlige, å ha dialog mellom minoritetene og myndighetene og å gi minoritetene en mulighet for å gi sine tilbakemeldinger direkte til myndighetene. I møtet blir det også gitt aktuell informasjon fra myndighetene.

Det er i hovedsak organisasjonene som mottar driftsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning som blir invitert til kontaktforum.

I tillegg til møtene i kontaktforum har departementet ulike møter gjennom året både med én og én organisasjon, organisasjonene innenfor én minoritet eller alle organisasjonene samlet ved behov – for eksempel i forbindelse med rapportering på internasjonale konvensjoner.

 
Deltakere på kontaktforum 2012 (Foto: Ivar Johnsen, Norske Kveners Forbund)

Kontaktforum 2018
Kontaktforum ble sist arrangert 5.-6. november 2018 i Oslo, og hadde deltakere fra åtte ulike organisasjoner som representerte romanifolket/tatere, skogfinner, kvener/norskfinner, jøder og rom (sigøynere). I tillegg deltok representanter fra flere departementer og direktorater.

 

Referat fra tidligere møter:

 

Til toppen