Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

Minsak.no lansert på samisk

01.03.2018: – Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en løsning som gjør det mulig å fremme saker til kommunestyret eller fylkestinget også på samisk via minsak.no. Det er viktig at samiske språkbrukere kan få bruke sitt eget språk på flest mulig offentlige arenaer, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Tysfjord kommune får 2,4 millioner kroner til prosjekt for tillitsbygging

18.12.2017: – Overgrepssakene som er avslørt i Tysfjord kommune gjør dypt inntrykk på oss alle. Vi har satt i verk flere tiltak for å hjelpe ofre og pårørende, og tiltak som skal bidra til en positiv utvikling. Vi bevilger nå ytterligere 2,4 millioner kroner til et prosjekt som skal bygge tillit i lokalsamfunnet i Tysfjord. Det er avgjørende at vi får bygget opp tilliten mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samisk sang og juleforberedelser på Tøyen

14.12.2017: Tredje gangen statsråd Sanner besøkte den samiske barnehagen i Oslo sang barna samiske julesalmer og han deltok på dagens juleaktivitet. Barna hjalp han med å pusse biter av reinshorn som skal bli til fine julegaver.

Alle saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo