Samer

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samane rett til å bli konsulterte i saker som gjeld dei. Regjeringa og Sametinget har inngått ein avtale om prosedyrar for korleis slike konsultasjonar skal gå føre seg.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Aktuelt nå

– Urfolk trenger vår anerkjennelse

09.08.2017: – FNs urfolksdag gir oss en anledning til å anerkjenne og vise solidaritet med urfolk verden over. Jeg vil gratulere samene, og andre urfolk med dagen i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag, 9. august, feires FNs internasjonale urfolksdag.

Nye samiske veivisere utnevnt for 2017-2018

28.07.2017: – Jeg ønsker dere som skal bli nye veivisere lykke til med arbeidet. Som veivisere vil dere gi mye av dere selv, men også få mye tilbake! Dere vil få et lærerikt, spennende og morsomt år, sa statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, da hun i dag presenterte de nye samiske veivisere på Markomeannu-festivalen i Troms.

Styrket innsats for samiske språk

27.06.2017: – Regjeringen vil styrke samiske språk. Jeg har besluttet at vi som en start på oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket, overfører 1 million kroner ekstra til Sametinget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Midlene skal Sametinget benytte til utredningstiltak for å følge opp språkutvalgets rapport.

Alle saker om Samer

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.