Meld. St. 12 (2023–2024)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 12 (2023–2024), har folkehelse og levekår i den samiske befolkningen som tema. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget