Nordisk samisk samarbeid

Sverige, Finland og Norge har et samarbeid om samiske spørsmål både på embets- og politisk nivå. Gjennom Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål møtes myndighetene og sametingene i de tre landene jevnlig for gjensidig informasjon og diskusjon. Et fast samarbeid på politisk nivå ble etablert i 2001 mellom sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker i de tre landene.

Samisk parlamentarisk råd

Om nordisk samisk samarbeid

Norge, Sverige og Finland samarbeider i samiske spørsmål både gjennom et embetsorgan og på politisk nivå. Sametingene i de tre landene har også et felles samarbeidsorgan.

Nordiske og samisk flagg

Nordisk samekonvensjon

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og sameting.

Gollegiellavinnere 2018

Gollegiella

Den nordisk samiske språkprisen - Gollegiella - deles ut annet hvert år til noen som har gjort en verdifull innsats for å fremme samisk språk.

Aktuelt nå

I mål med forhandlingene om nordisk samekonvensjon

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget vil nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.