Nordisk samisk samarbeid

Sverige, Finland og Norge har et samarbeid om samiske spørsmål både på embets- og politisk nivå. Gjennom Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål møtes myndighetene og sametingene i de tre landene jevnlig for gjensidig informasjon og diskusjon. Et fast samarbeid på politisk nivå ble etablert i 2001 mellom sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker i de tre landene.

Om nordisk samisk samarbeid

Etter at Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål ble opprettet ved Kgl. res. i 1964, har Norge, Sverige og Finland hatt et samarbeid i samiske spørsmål på flere nivåer.

Nordisk samekonvensjon

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og sameting.

Gollegiella

Sameministrene og sametingspresidentene i Finland, Sverige og Norge har opprettet en nordisk samisk språkpris – Gollegiella – som betyr "gullspråk" i oversettelse fra samisk.

Aktuelt nå

I mål med forhandlingene om nordisk samekonvensjon

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget vil nå bli fremlagt for landenes regjeringer og sameting.

Til toppen