Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

Fakta om samiske språk

Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med samiske språk, og samiske språk er mer synlig enn noen gang. Inntrykket er likevel at daglig bruk av de samiske språk er i tilbakegang.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.

Samiske språk i offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med offentlig forvaltning. Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere - i bestemte sammenhenger og områder - rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.

Aktuelt nå

Nytenkere tildeles Gollegiella-prisen

08.11.2016: Årets Gollegiella-pris går til Máret og Inga Márja Steinfjell og Kirsi og Jan Skoglund Paltto. Sametingspresident Aili Keskitalo og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker til lykke med prisen.

Samisk språkutvalg har lagt frem sin rapport

- Regjeringen vil styrke de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Jeg ser derfor frem til å lese forslagene fra det samiske språkutvalget, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Til toppen