Samiske språk

De samiske språkene skal være levende. Aktiv og utvidet bruk av samiske språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur. Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen.

Fakta om samiske språk

Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med samiske språk, og samiske språk er mer synlig enn noen gang. Inntrykket er likevel at daglig bruk av de samiske språk er i tilbakegang.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.

Samiske språk i offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med offentlig forvaltning. Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere - i bestemte sammenhenger og områder - rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.