Samiske språk

De samiske språkene skal være levende og i aktiv bruk. Det er derfor viktig å legge til rette for at samisk kan brukes på de plattformene vi bruker i hverdagen. Samiske språk må også brukes i offentlig sammenheng og offentlig informasjon må tilrettelegges for den samiske befolkningen.

Mann med mobil

Samisk språk og språkteknologi

Samisk språkteknologi handler både om at samiske språkbrukere har tilgang til verktøy som gjør det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk og at samisk tegnsett kan brukes i offentlige datasystemer.

Veske og notatblokk

Samiske språk i offentlig forvaltning

Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere, i bestemte sammenhenger og områder, rett til å bruke samisk i møte med det offentlige.

Samiske skolebarn

Forvaltningsområdet for samiske språk

I forvaltningsområdet for samiske språk har samiske språkbrukere rettigheter i møte med offentlige etater i området, etter bestemmelsene i kapittel 3 i sameloven.