Samer

Samiske språk

De samiske språkene skal være levende og i aktiv bruk. Det er derfor viktig å legge til rette for at samisk kan brukes på de plattformene vi bruker i hverdagen. Samiske språk må også brukes i offentlig sammenheng og offentlig informasjon må tilrettelegges for den samiske befolkningen.

Ansamling av mennesker

Fakta om samiske språk

De samiske språkene som er mest i bruk i Norge i dag er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Disse språkene er anerkjent som minoritetsspråk i Norge, og har beskyttelse gjennom Europarådets minoritetsspråkpakt.

Veske og notatblokk

Samiske språk i offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med det offentlige. Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere, i bestemte sammenhenger og områder, rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.

Mann med mobil

Samisk språk og språkteknologi

Samisk språkteknologi handler både om at samiske språkbrukere har tilgang til verktøy som gjør det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk og at samisk tegnsett kan brukes i offentlige datasystemer.