Samisk språk og språkteknologi

For at de samiske språkene skal være levende og aktive språk må språkene kunne brukes på de plattformene vi bruker i hverdagen. Samisk språkteknologi handler både om at samiske språkbrukere har tilgang til verktøy som gjør det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk og at samisk tegnsett kan brukes i offentlige datasystemer.

Mann med mobil
Foto: Johtti Productions

Å sikre tilgang til ny teknologi for samiskspråklige brukere er av stor betydning både for samers deltakelse i samfunnet og for utviklingen av samiske språk. Divvun, ved UiT Norges arktiske universitet, har de siste årene utviklet og lansert en rekke språkverktøy for både samiske språk og andre minoritetsspråk. Det handler blant annet om grammatikkprogrammer, korrekturprogrammer, elektroniske ordbøker og samiske tastaturløsninger for PC og mobil. Divvun har også utviklet et tekst-til-tale-program, som gjør det mulig for nettsteder å tilby opplesing av tekst på samisk. Divvun finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet, og alle deres verktøy kan lastes ned gratis.

Giellatekno – ved Senter for samisk språkteknologi ved UiT Norges arktiske universitet, har blant annet utviklet et maskinoversettingsprogram som oversetter fra nordsamisk til norsk. Programmet gjør det for eksempel mulig for samiske institusjoner i større grad å bruke nordsamisk som arbeidsspråk, selv om ikke alle ansatte behersker samisk.

Samiske tegn i offentlige datasystemer
All utvikling innen IKT i offentlig sektor skal bygge på prinsippet om universell utforming. Det betyr at samisk tegnsett skal kunne brukes i tekst på nettsider, i dialog med brukere, i interne systemer og at navn og adresser som inneholder samiske bokstaver skal kunne registreres riktig.

De samiske tegnene som kommer i tillegg til norsk alfabet, er Áá Čč Đđ Ŋŋ Šš Ŧŧ Žž (nordsamisk), Áá Ŋŋ (lulesamisk) og Ïï (sørsamisk). I tillegg er det noen flere særtegn i samiske språk som ikke er i bruk i Norge.

Samiske tegn er nå implementert som eget valg i de mest brukte operativsystemene.