Sámegiela geavaheapmi

Sámegiella galgá leat ealli giella. Sámegiela árjjalaš ja lassáneaddji geavaheapmi lea dehálaš oassi sámi kultuvrra viidáset ovdáneamis. Dehálaš lea ahte sámegiella geavahuvvo almmolaš oktavuođain, ja ahte almmolaš diehtojuohkin heivehuvvo sámeálbmogii ge. Sámegielat siiddut ráđđehusa neahttasiidduin leat deháleamos kanála man bokte dieđut ráđđehusas ja departemeanttain juhkkojuvvojit sámegillii.

Duohta dieđut sámegielaid birra

Sámegielaid dilli almmolaš dihtomielas lea nannoseabbo go goassege ovdal. Sámegielaid árvu bures vuhtiiváldojuvvo lágaid ja ortnegiid bokte ja vejolašvuođat oahppat sámegielaid eai leat leamaš goassige nu buorit go dál. Olu almmolaš ásahusat barget dehálaš barggu sámegielaid ovddideames, ja sámegielat leat oidnosis eanet go goassige ovdal. Almmatge lea dábálaš áddejupmi dat ahte sámegielaid geavaheapmi beaivválaš giellan lea hedjonišgoahtán.

Sámegielaid doaibmaplána

Lea ulbmil oažžut eanebuid geavahit sámi gielaid. Mánáidgárddit, skuvllat, almmolaš bálválusat ja mediafálaldat leat guovddážis dan doaibmaplánas sámegielaid várás. Dakkár áŋgiruššan mii sihkkarastá julevsámegiela ja máttasámegiela ealli giellan maiddái boahttevaš buolvvaide, lea dehálaš.

Sámegiela geavaheapmi almmolaš hálddahusas

Árjjalaš ja lassáneaddji sámegiela geavahus lea sámi kultuvrra viidáset ovdáneami hui dehálaš oassi. Seamma láhkai lea mávssolaš ahte sámegiella geavahuvvo almmolaš oktavuođain.

Áigeguovdil dál

Sámi giellalávdegotti oasserápporta

15.02.2016: Ráđđehus ásahii čakčamánus 2014:gis ovttas Sámdikkiin Sámi giellalávdegotti. Dát almmolaš lávdegoddi oččui bargun guorahallat láhkamearrádusaid, doaibmabijuid ja ortnegiid mat gusket sámi gielaide. Otne lea lávdegoddi almmuhan ovtta oasserápportta man fáddán lea gielddaid geatnegasvuođat ja struktuvrrat sámegielaid ektui. Lávdegoddi almmuha loahpalaš rápportta borgemánu 15. b. 2016.