Riikkaidgaskasaš konvenšuvnnat gielaid birra

Máŋgga riikkaidgaskasaš konvenšuvnnas unnitloguid ja álgoálbmogiid birra leat mearrádusat gielaid gáhttema birra.

Flagg fra alle medlemsland i OSSE
Govva: OSCE/Mikhail Evstafiev
  • ILO-konvenšuvdna nr. 169 álgoálbmogiid birra cealká earret eará artihkkalis 28 ahte «Galgá bidjat johtui doaimmaid, mat seailluhit ja ovddidit álbmogiid iežaset gielaid ovdáneami ja geavaheami».
  • ON konvenšuvdna siviila ja politihkalaš vuoigatvuođaid birra stivre man láhkai Norga bargá sámegielaid ovdii. ON-julggaštus álgoálbmogiid vuoigatvuođaid birra namuha álgoálbmogiid gielalaš vuoigatvuođaid.
  • Eurohpá guovllu- dahje unnitlogugielaid lihttu (Unnitlogugielaidlihttu) geatnegahttá nationálastáhtaid ollašuhttit konkrehta doaimmaid, maiguin seailluhit guovllu- ja unnitlogugielaid, nu ahte dat oidnojit sihke politihkas, láhkaásaheames ja geavadis. Lihtu II oassi nanne mávssolaš ulbmiliid ja prinsihpaid stáhtaid geatnegasvuođaid birra unnitlogugielaid gáhttema oktavuođas. III oasis leat viiddis ja dárkilis njuolggadusat, mat geatnegahttet eiseválddiid iešguđet surggiin nu mo oahpu, riektevuogádaga ja almmolaš hálddašeami oktavuođas. Norggas lihtu III oassi lea fámus davvisámegiela, máttasámegiela ja julevsámegiela hárrái.