Minoritetsspråkpakten

Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten.

Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk ble vedtatt i 1992. Norge ratifiserte minoritetsspråkpakten i 1993 og den begynte å gjelde 1. mars 1998. Norge er et av 25 land som har ratifisert minoritetsspråkpakten. 

Minoritetsspråkpakten definerer regions- og minoritetsspråk som språk som tradisjonelt er brukt innenfor et bestemt territorium i en stat, av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som er i mindretall i befolkningen.

Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa.

Norge har definert følgende språk som norske region- eller minoritetsspråk:

  • Nordsamisk
  • Sørsamisk
  • Lulesamisk
  • Kvensk
  • Romanes
  • Romani

Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. Minoritetsspråkpakten har mer detaljerte og mer omfattende regler om språkrettigheter enn Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter har.

Norges rapporteringer på gjennomføringen av Minoritetsspråkpakten

  Norges rapport Rapport fra Europarådetsekspertkomité Anbefaling fra Europarådets
ministerkomité
2020

Norges 8. rapport

Norsk oversettelse

 

 

2017

Norges 7. rapport

Norsk oversettelse

Ekspertkomiteens rapport

Norsk oversettelse

Ministerkomiteens anbefalinger

Norsk oversettelse

2014

Norges 6. rapport

Norsk oversettelse

Ekspertkomiteens rapport

Norsk oversettelse

Ministerkomiteens anbefalinger

Norsk oversettelse

2011

Norges 5. rapport

Norsk oversettelse

Ekspertkomiteens rapport

Norsk oversettelse

Ministerkomiteens anbefalinger

Norsk oversettelse

2008

Norges 4. rapport

Norsk oversettelse

Ekspertkomiteens rapport

Norsk oversettelse

Norges kommentar til ekspertkomiteens rapport

Norsk oversettelse

Ministerkomiteens anbefalinger

Norsk oversettelse

2005

Norges 3. rapport

Norsk oversettelse

Ekspertkomiteens rapport

Norsk oversettelse

Ministerkomiteens anbefaling

Norsk oversettelse

2002 Norges 2. rapport Ekspertkomiteens rapport Ministerkomiteens anbefaling
1999 Norges 1. rapport Ekspertkomiteens rapport Ministerkomiteens anbefaling

Alle dokumenter er i PDF-format

26. september er den europeiske språkdagen

Det er i dag over 200 forskjellige europeiske språk, i tillegg til de språk som snakkes av grupper fra andre kontinenter. Som en feiring av det språklige mangfoldet, og for å peke på fordelen ved å kunne flere språk ble The European Day of Languages innstiftet i 2001. Man er aldri for gammel til å lære seg et nytt språk og til å ha glede av fordelene ved å kunne snakke flere språk, er budskapet. Les mer