Gjennomgang av Målrettet plan (2017-2021) - videre innsats for kvensk språk

Kommunal- og distriktsdepartementet har hatt en gjennomgang av tiltakene i Målrettet plan (2017-2021) – videre innsats for kvensk språk. Formålet er å få en oversikt over hva som er oppnådd i planperioden og hva som kan være aktuelt å satse på framover.

Gjennomgangen er gjort i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Språkrådet. Det har også vært opprettet en referansegruppe med representanter fra kvenske organisasjoner, institusjoner og UiT Norges arktiske universitet, og deres innspill går fram av rapporten.

Rapporten er også oversatt til kvensk, og kvensk oversettelse ligger sist i rapporten.

Gjennomgang av Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk.pdf