Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk

Denne planen er starten på en målrettet innsats for å styrke kvensk språk. Planen gir en oversikt over det som hittil er gjort for å styrke kvensk språk, og har få og konkrete tiltak. Regjeringen legger samtidig opp til at planen er dynamisk slik at tiltak kan justeres underveis i planperioden, og nye kan komme til. Departementene vil følge opp planen i dialog med det kvenske/norskfinske miljøet.

Kvenene/norskfinnene er en språklig og etnisk minoritet med historisk tilhørighet i Nord-Norge, hovedsakelig i Finnmark og Troms. Kvener/norskfinner er anerkjent som nasjonal minoritet i Norge.

Kvensk er et finsk-ugrisk språk som er nært beslektet med meänkieli, et minoritetsspråk som snakkes i Sverige.1 Kvensk språk blir snakket av den kvenske/norskfinske befolkningen i Norge.

Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk (pdf)