Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen bevilger 7,6 millioner til kvensk språk og kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Kvensk språk er en viktig del av vår felles kulturarv. Språket er i dag i en kritisk situasjon, og språkarbeidet må styrkes. Regjeringens mål er at kvensk fortsatt skal være et levende språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet for 2019, lyser departementet ut om lag 7,6 millioner kroner til prosjektstøtte til kvensk språk og kultur i 2019.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til en revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.  Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert.

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 1. desember 2018 og 1. mai 2019. 

Bevilgningen er i tråd med regjeringens målrettede plan for å styrke kvensk språk i perioden 2017-2021.

Les mer om tilskuddsordningen og send inn søknadsskjema

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00