Tilskudd til romanifolket/taterne

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne forvaltes som en tilskuddordning hos Kulturdirektoratet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvaltet en midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne i 2017 og 2018. Oversikt over departementets fordeling av tilskuddsmidlene finnes her: